ÇEREZ POLİTİKASI

Modern Restoran ve Kafeterya İşl. A.Ş. bünyesinde bulunan (https://www.cantinaprime.com.tr) internet sitemizde siz değerli ziyaretçilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek için, kullanmış olduğumuz çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

 1. ÇEREZ HAKKINDA

Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası olup, HTTP(S) (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

 1. ÇEREZ TÜRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

  1. Süre Bakımından Sınıflandırma

   1. Oturum Çerezleri

Oturum sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılan oturum çerezleri, geçici süreyle kullanılmakta ve tarayıcı kapatıldığında veya oturum sonlandırıldığında geçerliliğini kaybetmektedirler.

 1. Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, belirli bir süre için tanımlanan, sürenin sona ermesine kadar veya ilgili kişi/tarayıcı tarafından silinene kadar kalan çerezlerdir. Bu nedenle kullanıcının internet sayfasını her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. 

 1. Kaynağı Bakımından Sınıflandırma

  1. Birinci Taraf Çerezleri(First-party Cookies)

Birinci taraf çerezleri, doğrudan ziyaret edilen internet sayfası tarafından kullanılan çerezlerdir.

 1. Üçüncü Taraf Çerezleri(Third-party Cookies)

Üçüncü taraf çerezleri ziyaret edilen internet sayfası tarafından değil üçüncü kişi reklam, analitik hizmeti sunan kişilere tarafından kullanılan ve üçüncü tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler aracılığıyla 

 1. Amaçları Bakımından Sınıflandırma

  1. Performans ve Analitik Çerezleri

İnternet sayfalarında kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. Hangi sayfaların ziyaret edildiği, hangi bağlantılara erişim sağlandığı, internet sayfasının ziyaretçi tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplanması amacıyla kullanılmaktadırlar.

 1. KULLANILAN ÇEREZLER


İnternet sayfamız üzerinden toplanan çerezlere ilişkin detaylar şu şekildedir:


Çerezin Adı

Çerezin Türü

Açıklaması

Süresi

Hukuki Sebep

_gaBirinci Taraf Çerezi

Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistiksel veriler üretmek için kullanılan bir kimliği kaydeder.

1 yıl 1 ay

6698 sayılı KVKK m.5/2-c 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

_ga_P389BEDTPV
Birinci Taraf Çerezi

Bu çerez, Google Analytics tarafından oturum durumunu sürdürmek için kullanılır.

23 saat 59 dakika

6698 sayılı KVKK m.5/2-c 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 1. ÇEREZ YÖNETİMİ

Dilediğiniz zaman izninize tabi olan çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıda belirtilen iletişim adresleri vasıtasıyla tarafımız ile iletişime geçebilir veya internet sayfasına girişte açılan çerez butonunda belirterek tercihinizi belirleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, internet tarayıcıları, tarayıcı ayarları aracılığıyla çoğu çerezin bir miktar kontrolüne izin vermektedir. Hangi çerezlerin ayarlandığını görmek dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutcookies.org veya  www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla tarayıcıların kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz, bu sayfalardan tercihlerinizi yönetebilirsiniz:

Google Chrome için Çerez Ayarları

Firefox için Çerez Ayarları

Safari için Çerez Ayarları

Opera için Çerez Ayarları

 1. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu Çerez Politikamız yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çerez Politikamız değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilmektedir. Çerez Politikası üzerinde güncellemeler gerçekleştirildiğinde, güncel Politika ( https://www.cantinaprime.com.tr ) üzerinden yayınlanmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ 

Kişisel verilerine ilişkin olarak, ilgili kişinin kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

●    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

●    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

●    KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya (https://www.cantinaprime.com.tr ) sayfasında linkte yer alan KVK Başvuru Formunu kullanarak; 

 • modernrestoran@hs02.kep.tr KEP adresimize başvuru gerçekleştirebilir, 

 • kvkk@modernres.com.tr e-posta adresimize mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-posta adresi vasıtasıyla başvuru gerçekleştirebilir, 

 • Palladium Tower Kardelen Sok. No: 2 Kat: 41 Ataşehir/İstanbul adresine şahsen ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerine ilişkin başvuru gerçekleştirilebilirsiniz.

İşbu usullere ve KVKK düzenlemelerinde yer alan başvuru usullerine uygun başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Güncellemeleri, haberleri ve indirimleri almak için Birlikte Takip Edin